Nasza religia

Rozważania religijne

Od zarania dziejów, kiedy jeszcze wszelkie formy władzy na świecie były bardzo prymitywne, a ludzie starali się kierować bardziej swoimi instynktami i wewnętrznymi przekonaniami niż zasadami, jakie były ustalane przez ludzi w obrębie danej społeczności, pojawiał się konflikt pomiędzy tak ustanawianym prawem, a ludzką wiarą, przekonaniami. Już w starożytności mamy do czynienia z opisanymi, udokumentowanymi […]

Wierzenia, z jakimi mamy do czynienia na Ziemi maja swój przeróżny charakter. Jedne są bardziej radykalne, maksymalnie kultowe i związane z życiem codziennym, inne trochę mniej ingerują w codzienne sfery życia człowieka. Chrześcijanizm jest wierzeniem konserwatywnym póki co, ale coraz bardziej ewoluuje wraz z postępem człowieka na Ziemi, żeby móc się dostosować poniekąd do wymagań […]

Przeglądając dzieje na przestrzeni wielu wieków zauważalne staja się dla nas niebywałe konflikty wyznaniowe i zależności, jakie wynikały z przynależności do grona państw chrześcijańskich lub też innych grup wyznaniowych. W okresie średniowiecza religia chrześcijan stała się dominująca szczególnie w Europie. Wszelkie przejawy pogańskich praktyk były skutecznie tłumione. W późniejszych epokach różnie podchodzono do kwestii wiary. […]

We wszystkich wyznaniach na całym świecie wiara jest jedną z podstawowych wartości, jakie należy prezentować w życiu codziennym. Wiara jest pojęciem związanym z ufnością, zaangażowaniem, oddaniem, poczuciem bezpieczeństwa względem wyznawanych prawd. W każdym z wyznań ludzie, wierni przekonani są, że ich prawdy, jakie wyznają, które podpowiada im ich własna religia są jak najbardziej słuszne. Nie […]

Każdy z nas w swoim życiu odczuwał większą, bardziej intensywną potrzebę kontaktu z Bogiem, odczuwał swoisty renesans swojej wiary. Sytuacje, które zazwyczaj sprzyjały temu, że nasze uczucia religijne budziły się z letargu były związane z silnymi emocjami, przeżyciami. Głównie chodzi tutaj o te negatywne przeżycia. Człowiek w chwili zagrożenia swojego życia, zdrowia, lub w obliczu […]

Wiara w cos, czego nie widzimy, czego nie możemy dotknąć, w zjawiska metafizyczne musi być poparta silnym zapleczem innych symboli, bodźców, które będą w stanie skłaniać nas ku wiarygodności i przekonaniu o realnym istnieniu tej rzeczy. Podobnie jest z religią. Wierzymy w coś, czego nie możemy dotknąć, wierzymy w Boga, w jego siłę i rzadko […]