Nasza religia

Rozważania religijne

Zawsze jednak wiara pozostanie wiara, a jej naukowe udokumentowanie, zbadania, dochodzenie do prawdy będzie jedynie ciekawostką, bo ludzie pozostają przy swoich przekonaniach religijnych, przestrzegają zasad swojej wiary bez względu na dotychczasowe odkrycia. Nie należy nigdy burzyć pewnych dogmatycznie obranych ideałów, zasad, kanonów wiary poprzez podważanie ich wiarygodności jakimikolwiek badaniami. Kwestie wiary powinny pozostać indywidualne dla […]

W rodzinach głęboko wierzących, zachowania i predyspozycje wyznaniowe są bardziej praktykowane. Sytuacja ma miejsce głównie na wsiach i w mniejszych miastach. Tam rodzina ma bardzo duży wpływ na wychowanie swoich młodszych pokoleń w duchu obranej przez siebie wiary, sama Religia i wspólnota, jaką jest Kościół bierze na wsiach większy udział w życiu codziennym mieszkańców, parafian. […]

Wiara, religia od zawsze był bardzo dobrym pretekstem do tego, by poruszyć daną grupę ludzi, namówić do walki, tak jak na przykład w średniowieczu, kiedy to dominowała dewiza: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. To w imię Boga, w imię wiary organizowane były krucjaty do Ziemi świętej, święte wojny, które miały na celu zniszczyć ludzi i przekonania, które […]

Społeczeństwo w dzisiejszym świecie opiera swoją wiarę głównie na tym, co jest namacalne, co fizycznie istnieje i można to udowodnić w taki czy inny naukowy sposób. Kościół, jako wspólnota także zaczyna zmieniać swoje podejście z wolna do norm i zasad obyczajowych, gdyż w przeciwnym razie straci zbyt wielu wiernych. Nie może robić tego jednak w […]

Kult wiary chrześcijańskiej przez ponad dwa tysiące lat skutecznie opierał się na tych że symbolach, nie zmieniając ich postaci. W tym czasie zdobywał miliony, miliardy osób wierzących, przynależących do wspólnoty. Jest to jedyny taki fenomen. Kościół, jako instytucja bardzo dbał o rozwój swojego wpływu na wszelkie dostępne dla człowieka kontynenty, zakątki świata. Najważniejsze jednak pozostaje […]

Jeśli tylko przy tym byli gorliwymi wierzącymi i modlącymi się osobami, to zjawiska takie po dokładnym zbadaniu uznaje się za cuda. Wiara jednak, aby mogła iść w parze z cudem, musi mieć swojego orędownika, przedstawiciela, wystawiennika, do którego zawsze kierowane były prośby o ów cud. Dlatego też, takiemu wystawiennikowi przypisywane są moce cudownego dostrzegania i […]

Wyraz tego dzieła, które praktycznie wszyscy znamy i dokładnie analizowaliśmy, zdaje się być ponadczasowy, uniwersalny. W dzisiejszej rzeczywistości w sposób szczególny odnajdujemy znamiona tak tragicznych wyborów, kiedy człowiek narażony na destrukcyjne działania świata techniki, ogólnego moralnego upadku cywilizacyjnego musi posłużyć się swoją wiara, której jest coraz mniej, która zastępowana zostaje fizycznymi przedmiotami. Symbole tracą wartość, […]