Nasza religia

Rozważania religijne

W religii tej przede wszystkim stawia się na rozwijanie swojej duszy, wewnętrznych umiejętności, kształcenia siebie w kierunku właściwego pojmowania świata. Tutaj wszystko tłumaczy się wiarą w nadprzyrodzone zdolności natury i nierozerwalnej więzi ludzkiej dusz, świadomości. Ciało człowieka przestaje być ważne, a liczy się jego uduchowione wnętrze. Cechą charakterystyczną dla tej religii jest fakt, że dostrzega […]

Kościół musiał zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem, by swoim wiernym wytłumaczyć, iż to, co stworzył człowiek także powstało dzięki ingerencji boskiego pierwiastek, jakim jest przecież rozum. To Bóg dał człowiekowi rozum i w jakimś celu pozwolił go rozwijać do tego stopnia, że obserwujemy dzisiejszy rozwój świata. Takie przekonania pozwalają na to, by wiara doścignęła w […]

W takich sytuacjach trudno jest nam utrzymać wiarę. Szczególnie dlatego jest trudno, ze wiara, która praktykujemy mówi nam o miłosierdziu Boga, o jego trosce o każde istnienie, o każdego człowieka. Kiedy spoglądamy na ogrom ludzkiej tragedii, na umierające i cierpiące dzieci, nasza wiara staje przed zupełnie innymi faktami. Obrazy i zjawiska, jakie obserwujemy zupełnie mijają […]

Powody są jednak zupełnie inne. Trudno nam odnaleźć się w rzeczywistości, która jest zła, a my mamy pełną świadomość, że uczestniczymy w tej rzeczywistości, przykładamy do niej rękę każdego dnia. Wierność człowieka we wszystko to, co przekazali nam nasi przodkowie zaczyna podupadać. Nie ufamy już w to, że modlitwa może nas wyciągnąć z opresji, nie […]

Bardziej na zachód zaś, wiara, religia były postrzegane, jako życiowy trend. Sama dewiza największych monarchów i rycerzy ówczesnej Europy, czyli: „Bóg, honor, ojczyzna” pokazują, że wiara była dla nich na pierwszym miejscu. Walczono z ludźmi, którzy w jakikolwiek sposób zdołali sprzeciwiać się zasadom wiary, wytykano ich palcami i mordowano. Także ludzie, którzy mieli ponadprzeciętne umysły i […]

Zupełnie wygodną formą ale jednak wyłącznie okazjonalną jest zobrazowanie dziecku przebiegu poszczególnych świat, kiedy to i nasza wiara w pewien sposób zostaje uzupełniona o świeże zapasy ufności i silnych postanowień poprawy. Tego rodzaju działania pozwolą nam wypracować u dziecka pewne zasady religii, jaką wyznajemy, które znajda swoje zastosowanie także w jego dorosłym życiu, kiedy będzie […]

Uważamy, że gdyby na prawdę Bóg miał taka siłę, jakiej uczy nas Pismo Święte, nie pozwoliłby, aby dochodziło do podobnych zdarzeń na świecie. W obliczu tych wszystkich nacisków, zdaje się, że Kościół przyjmuje pewne granice naginania praw, jakie sam niegdyś ustalił. Aby jednak ludzie pozostali oddani swojej wierze, potrafili ją traktować poważnie, potrzeba jeszcze wielu […]