Nasza religia

Rozważania religijne

Mitologia grecka to nie tylko opowieści o bogach, pojawiają się w niej także herosi, którzy są potomkami bogów i ludzi posiadającymi niezwykłe moce, ale nie nieśmiertelność. Jednym z nich jest Herkules, którego archetyp jest wykorzystywany w kulturze po dziś dzień. Podobnie rzecz ma się z innymi bóstwami: Dionizosem (bogiem zabawy i wina), Afrodytą (boginią piękna), […]

Wiadomym jest jednak na pewno, że wiara potrafi mobilizować człowieka do działania. Kiedy pozostajemy sami z problemem, szukamy kogoś, do kogo moglibyśmy zwrócić się o pomoc. Prośba do Boga, to podświadomie wiara w to, że jest ktoś, lub coś, jakaś siła, której możemy powierzyć nasze troski i problemy. Nie musimy do końca Wierzyc w to, że […]

Podczas takich spotkań przybliża się młodym ludziom problemy wiary, właściwe podejście do wiary, korzyści, jakie płyną z wypełniania obowiązków wobec swojej religii. Zdarza się, ze młodzi ludzie przekonują się do swojej życiowej drogi podczas takich właśnie rekolekcji, poświęcając się dla wiary. Tego rodzaju poświęcenie jest trudne, bo realizacja siebie, jako osoby duchownej wymaga ogromnej siły […]

O wiele więcej informacji dostarcza nam folklor oraz archeologia. Dzięki temu pierwszemu nadal możemy dostrzegać nawet w życiu codziennym wpływ dawnych wierzeń, archeologia z kolei dała dowody istnienia świątyń i miejsc pochówków o innym charakterze niż chrześcijańskie. Jeśli chodzi o bóstwa, to jednym z najważniejszych był Światowid (Świętowit) – posąg go przedstawiający miał cztery twarze, […]