Nasza religia

Rozważania religijne

Od zarania dziejów, kiedy jeszcze wszelkie formy władzy na świecie były bardzo prymitywne, a ludzie starali się kierować bardziej swoimi instynktami i wewnętrznymi przekonaniami niż zasadami, jakie były ustalane przez ludzi w obrębie danej społeczności, pojawiał się konflikt pomiędzy tak ustanawianym prawem, a ludzką wiarą, przekonaniami. Już w starożytności mamy do czynienia z opisanymi, udokumentowanymi […]

Większość chrześcijan wierzy, że ich religia jest indywidualna forma postrzegania świata, natury, że wywodzi się z oryginalnych prawd przekazywanych z pokolenia na pokolenie od dwóch tysięcy lat. Analizując jednak wierzenia człowieka jeszcze sprzed wielu tysiącleci, nawet sprzed powstania, zawiązania się doktryny chrześcijańskiej, możemy odnaleźć wiele podobieństw do wierzeń, kultów obecnie postrzeganych, jako pogańskie. Okazuje się, […]

Czymże byłaby wiara, bez jakichkolwiek dowodów na istnienie tego, w co staramy się wierzyć? Każdy człowiek, szczególnie współcześnie, kiedy notuje się szeroko zakrojony rozwój nauk i instytucji badawczych. Wiara w metafizyczne, nieogarnięte rozumem zjawiska, staje się coraz bardziej trudna. Ludzie domagają się wytłumaczenia, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Skoro potrafimy wszystko zbadać, zobaczyć […]

Wierzenia, z jakimi mamy do czynienia na Ziemi maja swój przeróżny charakter. Jedne są bardziej radykalne, maksymalnie kultowe i związane z życiem codziennym, inne trochę mniej ingerują w codzienne sfery życia człowieka. Chrześcijanizm jest wierzeniem konserwatywnym póki co, ale coraz bardziej ewoluuje wraz z postępem człowieka na Ziemi, żeby móc się dostosować poniekąd do wymagań […]

Przyglądając się bliżej kwestiom wiary, przestrzegania religijnych zasad i praktykowaniu wiernych można dostrzec na przestrzeni lat bardzo charakterystyczne ewolucje. Prawdą i niezbitym faktem, którego nie da się w żaden sposób podważyć, jest to, ze wiara ewoluuje wraz ze świadomością człowieka na Ziemi. W momencie, kiedy ludzie zaczęli bliżej zajmować się nauką badaniami natury, przyrody, zjawisk […]

Bardzo wielu z nas zadawało sobie w swoim życiu pytanie, które dotyczyło kwestii naszej wiary, a mianowicie: W jakim celu wierzymy i praktykujemy swoją wiarę, wyznanie? Mając na uwadze dogmaty naszej wiary chrześcijańskiej, całe nasze życie powinno być zgodne z zasadami przyjętej przez nas religii w oparciu o sakramenty, przykazania po to, by ostatecznie po […]