Nasza religia

Rozważania religijne

W świecie, gdzie dookoła panuje tak wiele zła, ludzie zaczynają tracić nadzieje na lepsze jutro. Zło, które rozprzestrzenia się na kolejne dziedziny naszego życia pochodzi od nas samych. Człowiek pochłonięty codzienna pracą rezygnuje z prawa do własnego życia, zaniedbuje swoje obowiązki, jako człowiek i obywatel, wyrzeka się wszelkich zajęć, które mogłyby w jakikolwiek ograniczać jego […]

Średniowiecze to okres, w którym dochodziło do wielu wojen i zatargów, które miały na celu głównie zdobycie odpowiednich ziem dla utworzenia swojego państwa, królestwa. Jest to także okres, w którym ludzie skierowani byli mentalnie na problem wiary. W tamtych czasach nie znano zbyt wielu dzieł sztuki pisanej, naukowej. Ludzkość w większości była prosta, niewykształcona i […]

W dzieciństwie rodzice pragną przekazać dziecku jak najwięcej pozytywnych wartości, stwarzają bardzo właściwe wzorce wychowania, by zabezpieczyć swoje dziecko na przyszłość. Wraz z wszystkimi wartościami dotyczącymi wychowania dziecka, przekazujemy mu zazwyczaj pewne paradygmaty, jakie wiążą się z wiarą, religią. Zależnie od wyznania, jakie reprezentujemy, staramy się pokazać naszym dzieciom, że wiara jest w życiu potrzebna, […]

Problem wiary, religijności, przynależności wyznaniowej jest dziś bardzo popularnym problemem, który poruszany jest na forum publicznym. Wiele ludzi oczekuje od Kościoła, aby przestał tak radykalnie podchodzić do kwestii wiary i jej praktykowania. Kościół jednak pozostaje przy swoim, tłumacząc, że wiara nie powinna w żaden sposób być zastępowana jakimiś innymi rzeczami, przedmiotami, nowościami technologicznymi. Głównym problemem […]

Przeglądając dzieje na przestrzeni wielu wieków zauważalne staja się dla nas niebywałe konflikty wyznaniowe i zależności, jakie wynikały z przynależności do grona państw chrześcijańskich lub też innych grup wyznaniowych. W okresie średniowiecza religia chrześcijan stała się dominująca szczególnie w Europie. Wszelkie przejawy pogańskich praktyk były skutecznie tłumione. W późniejszych epokach różnie podchodzono do kwestii wiary. […]

We wszystkich wyznaniach na całym świecie wiara jest jedną z podstawowych wartości, jakie należy prezentować w życiu codziennym. Wiara jest pojęciem związanym z ufnością, zaangażowaniem, oddaniem, poczuciem bezpieczeństwa względem wyznawanych prawd. W każdym z wyznań ludzie, wierni przekonani są, że ich prawdy, jakie wyznają, które podpowiada im ich własna religia są jak najbardziej słuszne. Nie […]

Mitologia grecka należy do tych, które Europejczykom są najbardziej znane. Uczy się jej powszechnie w szkołach, ponieważ jej elementy są stale obecne w kulturze. Mitologia ta, jak każda inna, stara się wytłumaczyć to, jak powstał świat oraz jakie reguły w nim obowiązują. Przede wszystkim pojawiają się mity kosmogoniczne, czyli te na temat powstania świata. Oprócz […]